Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Stosownie do art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 782 z późn. zm.) informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w siedzibie szkoły do wglądu lub na pisemny wniosek.