Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

Bilans rok 2018

Informacja dodatkowa rok 2018

lex-dz-u-2018-2471-zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie

Rachunek zysków i strat jednostki rok 2018

Sprawozdanie zmian w funduszu jednostki rok 2018

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:66
Treść wprowadził(a): Krzysztof Jóźwik, 2019-05-07 11:02:30
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-05-07 10:47:58