Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Korzeniewie

 

Alina Urbańska - dyrektor szkoły, nauczyciel przyrody

Dorota Zaze - pedagog szkolny

Józefa Dąbek - nauczyciel przyrody

Anna Ronowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie,
gimnastyki korekcyjnej, prowadzi zespoły korekcyjno-kompensacyjne

Renata Bednarczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

Halina Rybarczyk - nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy

Joanna Grzegorczyk - nauczyciel informatyki i techniki

Iwona Knot - nauczyciel matematyki

Jolanta Zbyszyńska - nauczyciel religii, wychowawca świetlicy

Anna Szumlak - nauczyciel języka angielskiego

Anna Hals - nauczyciel historii i nauczyciel bibliotekarz

Anna Świderska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i muzyki

Sabina Bonkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rewalizacyjno-wychowawcze

Tomasz Serafin - nauczyciel wychowania fizycznego

Milena Klimkiewicz- nauczyciel zajęć rewalidacyjno- kompensacyjnych, wychowawca świetlicy

Gabriela Szumalska - nauczyciel chemii, fizyki, wychowawca świetlicy

Anna Wojtysiak - Kocoń - nauczyciel biologii i geografii

Lucyna Bednarska - nauczyciel języka niemieckiego

Magdalena Dolatta - nauczyciel terapii pedagogicznych

 

Pracownicy obsługi i administracji szkolnej

 

Mariola Skoczeń - sekretarka szkolna

Halina Drozd - pielęgniarka szkolna

Ireneusz Kamiński - pracownik obsługi

Małgorzata Balmas- pracownik obsługi

Grażyna Kamińska - pracownik obsługi, kucharka szkolna

Maria Dorszewska - pracownik obsługi, kucharka szkolna